Σχέδιο για τη σύσταση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης εκκινεί τη διαδικασία για τη σύσταση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (Δ.Σ.Β.) με επιστολή που απέστειλε προς τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας.
Ο κ. Βορίδης ζητά την αρωγή τους στη σύνταξη μελετών διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών μέσω της σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του υπουργείου και των Περιφερειών.

Η συγκεκριμένη κίνηση του υπουργού στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας μέσα από τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση επιλέξιμων εκτάσεων, καθώς βέβαια και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού χάρτη της χώρας διασγαλίζοντας τα συμφέροντα της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πεδίο προς όφελος τόσο των κτηνοτρόφων, όσο και του συνόλου της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

You might also like