Ομάδα Εργασίας για τη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας και της διατροφικής ασφάλειας

Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης προχώρησε στη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την εκτίμηση της επισιτιστικής επάρκειας και της διατροφικής ασφάλειας της χώρας.

Η συγκεκριμένη Ομάδα Εργασίας απαρτίζεται από προϊστάμενους των διευθύνσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στελέχη των εποπτευόμενων οργανισμών του υπουργείου, καθώς και ακαδημαϊκούς. Τα ευρήματά της θα τα αναφέρει σε έκθεση που θα υποβάλλει κάθε μήνα στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, Γιώργο Στρατάκο.

You might also like