Το εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο Metropolitan Expo απέκτησε από την TÜV Austria πιστοποίηση Covid-Shield

Το εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο Metropolitan Expo απέκτησε από την TÜV Austria την πιστοποίηση Covid-Shield επιπέδου «Principal»*.

Μέσω της πιστοποίησης αυτής διασφαλίζεται και ενισχύεται η λειτουργία του Metropolitan Expo, ως του μεγαλύτερου, πλέον σύγχρονου και ασφαλούς εκθεσιακού κέντρου στην Ελλάδα, προσαρμοσμένο στα διεθνή πρότυπα και πρακτικές.

Βασικό στόχο του Metropolitan Expo συνεχίζει να αποτελεί η ασφάλεια και η υγεία τόσο των εκθετών, όσο των επισκεπτών, καθώς και όλου του προσωπικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις υποδομές και τις υπηρεσίες του, όπως βεβαιώνεται με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Σε συνέχεια και της επίσημης ανακοίνωσης της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση του κλάδου των εκθέσεων, από 1η Ιουλίου 2020, το Metropolitan Expo ανταποκρινόμενο πλήρως στις νέες συνθήκες, θέτει ως βασική του προτεραιότητα την επιτυχημένη διεξαγωγή όλων των φιλοξενούμενων εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων, σε ένα απόλυτα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον.

Η Ανώνυμη Εταιρεία ATHENS METROPOLITAN EXPO, διαχειρίστρια του ομώνυμου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου που βρίσκεται στους χώρους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, είναι η πρώτη πιστοποιημένη εταιρεία του κλάδου των χώρων διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων με το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA CoVid-Shield, που έχει λάβει το επίπεδο «Principal».

Ο Γενικός Διευθυντής της ATHENS METROPOLITAN EXPO Α.Ε., Διον. Μαρίνος Μαρίνος, δήλωσε σχετικά: «Είμαι απολύτως ικανοποιημένος με την απόκτηση της πιστοποίησης από την TÜV AUSTRIA, υιοθετώντας μια σειρά μέτρων και ενεργοποιώντας ολοκληρωμένους σχεδιασμούς δράσεων, με σκοπό την ασφαλή και επιτυχημένη φιλοξενία εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων».

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA CoVid-Shield, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σχήμα Πιστοποίησης με στόχο την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των καταναλωτών στις επιχειρήσεις, οι οποίες το εφαρμόζουν και πιστοποιούνται.

Η Πιστοποίηση είναι Πρόληψη. Η Πιστοποίηση είναι Πολιτισμός!

* Η πιστοποίηση TÜV AUSTRIA CoVid-Shield επιπέδου «Principal», καθορίζει θεμελιώδεις απαιτήσεις και διαδικασίες τις οποίες η ATHENS METROPOLITAN EXPO A.E. εφαρμόζει. Με την πιστοποίηση αυτή εξασφαλίζεται ότι το εκθεσιακό κέντρο διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς, πόρους και τις υποδομές για την πρόληψη και αποφυγή οποιαδήποτε εισροής και εξάπλωσης του κορονοϊού, στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου.

You might also like