ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΡΕΟΤΕΧΝΩΝ: Εκλογές και νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατόπιν σύγκλισης, των εν απαρτία και ταμειακώς εν τάξη τακτικών μελών, σε Γενική Συνέλευση της Λέσχης Ελλήνων Κρεοτεχνών, που διεξήχθη με ζωντανή σύνδεση εικόνας και ήχου μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος Α του καταστατικού της Λέσχης Ελλήνων Κρεοτεχνών, αποφάσισε την διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής με διετή θητεία, την Κυριακή 14 Μαΐου 2020.
Έτσι, στην παραπάνω συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, εξελέγησαν ομόφωνα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής:

Καρκαμπούνας Παύλος
Ράκκας Δημήτριος
Τσιλιγκίρης Βασίλειος

Υποψήφιοι για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήσεώς τους στην Εφορευτική Επιτροπή, ήταν οι:

Αργυριάδης Νικόλαος
Γιαννακόπουλος Αθανάσιος
Δανακτσής Γεώργιος
Ευαγγελογιώργος Γεώργιος
Ζώγκος Άγγελος
Καμπριγιάννης Ευάγγελος
Καραμαλέγκος Αντώνιος
Κεχαγιάς Νικόλαος
Κονόμης Ιωάννης
Κουρουπάκης Ευάγγελος
Λαγός Αθανάσιος
Λασκαρέλλης Νικόλαος
Σβύνος Μιχαήλ
Σκαμάκης Νικόλαος
Σπυρόπουλος Αναστάσιος
Στεργίδης Αθανάσιος
Χατζηγρηγορίου Ιωάννης
Χουστουλάκης Δημήτριος
Ψυχογυιός Αλεξανδρος

Υποψήφιοι για την εκλογή τους στην Ελεγκτική Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς τους στην Εφορευτική Επιτροπή, ήταν οι:

Γκουδελίδης Απόστολος
Δεβριάδης Ευάγγελος
Μαλλιόπουλος Παναγιώτης
Μπεκριδέλης Γεώργιος
Ρούφος Αθανάσιος
Χαρίση Μαρία

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη με την χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας Zeus, βάση του άρθρου 17 παράγραφος 3 του καταστατικού της Λέσχης Ελλήνων Κρεοτεχνών.
Εκ των 46 τακτικών και ταμειακώς εν τάξη μελών ψήφισαν τα 44. Αναλυτικά έλαβαν:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Αργυριάδης Νικόλαος. 5
Γιαννακόπουλος Αθανάσιος. 2
Δανακτσής Γεώργιος. 2
Ευαγγελογιώργος Γεώργιος. 15
Ζώγκος Άγγελος. 5
Καμπριγιάννης Ευάγγελος. 6
Καραμαλέγκος Αντώνιος. 40
Κεχαγιάς Νικόλαος. 37
Κονόμης Ιωάννης. 9
Κουρουπάκης Ευάγγελος. 2
Λαγός Αθανάσιος. 1
Λασκαρέλλης Νικόλαος. 43
Σβύνος Μιχαήλ. 1
Σκαμάκης Νικόλαος. 3
Σπυρόπουλος Αναστάσιος. 27
Στεργίδης Αθανάσιος. 17
Χατζηγρηγορίου Ιωάννης. 43
Χουστουλάκης Δημήτριος. 25
Ψυχογυιός Αλεξανδρος. 9

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

Γκουδελίδης Απόστολος. 19
Δεβριάδης Ευάγγελος. 12
Μαλλιόπουλος Παναγιώτης. 31
Μπεκριδέλης Γεώργιος. 40
Ρούφος Αθανάσιος. 6
Χαρίση Μαρία. 16

Στις επόμενες 8 ημέρες, θα συνεδριάσουν τα όργανα, κατ’ εντολήν των πλειοψηφισάντων μελών εκάστου οργάνου για την εκλογή των μελών που θα στελεχώσουν τις αντίστοιχες θέσεις, βάση των άρθρων 10 και 16 του καταστατικού της Λέσχης Ελλήνων Κρεοτεχνών.

You might also like