ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΡΕΟΤΕΧΝΩΝ: Νέο Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή

Στις 15 Ιουνίου 2020 συνεκλήθει για πρώτη φορά το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Ελλήνων Κρεοτεχνών, μέσω ζωντανής σύνδεσης εικόνας και ήχου όπως ορίζει το άρθρο 8 του καταστατικού της Λέσχης, με σκοπό να καθοριστούν οι θέσεις και οι αρμοδιότητες των μελών αυτής.
Κατόπιν ψηφοφορίας ορίστηκαν οι κάτωθι ως:

  • Πρόεδρος ο Χατζηγρηγορίου Ιωάννης
  • Αντιπρόεδρος ο Κεχαγιάς Νικόλαος
  • Γραμματέας ο Λασκαρέλλης Νικόλαος
  • Ταμίας ο Στεργίδης Αθανάσιος
  • Μέλος ο Καραμαλέγκος Αντώνιος
  • Μέλος ο Χουστουλάκης Δημήτριος
  • Μέλος ο Σπυρόπουλος Αναστάσιος

Επίσης την επομένη 16 Ιουνίου συνεκλήθει σε συνεδρίαση η νεοεκλεχθείσα Ελεγκτική Επιτροπή όπως ορίζεται από τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού της Λέσχης Ελλήνων Κρεοτεχνών.
Κατόπιν ψηφοφορίας ορίζεται πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ο κ. Μπεκριδέλης Γεώργιος και μέλη αυτής οι κύριοι Γκουδελίδης Απόστολος και Μαλλιόπουλος Παναγιώτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία της Λέσχης Ελλήνων Κρεοτεχνών και ευχαριστούν τα μέλη της για την εκλογή τους με την υπόσχεση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Λέσχης.

You might also like