«Επιτροπή Πισσαρίδη»: Οι άμεσες προτεραιότητες και οι στόχοι έως το 2030

Παρουσιάστηκε στις 23/11 από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και το αρμόδιο κυβερνητικό επιτελείο η έκθεση της «Επιτροπής Πισσαρίδη» για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η έκθεση έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα, έως το 2030 και εκτείνεται σε 20 συνολικά άξονες. Κεντρικός στόχος για την ελληνική οικονομία κατά την επόμενη δεκαετία είναι η συστηματική αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος, ώστε αυτό να συγκλίνει σταδιακά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπλέον, βασικοί στόχοι κατά τη διαδικασία σύγκλισης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Οι άμεσες προτεραιότητες του σχεδίου αφορούν σε:

  • Μείωση φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους
  • Αυξημένες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και καινοτομία
  • Επενδύσεις σε υποδομές με προτεραιότητα
  • Επενδύσεις σε μεταφορές εμπορευμάτων
  • Νέα προγράμματα και δομές κατάρτισης εργαζόμενων και ανέργων

Η έκθεση προτείνει, μεταξύ άλλων:

  • Παραγωγή και επενδύσεις: Δραστική μείωση του κόστους στην εργασία με μείωση του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους. Επίσης προτείνεται ευνοϊκότερη φορολογιακή μεταχείριση αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και καινοτομία.
  • Ανθρώπινο κεφάλαιο: Νέα προγράμματα και δομές κατάρτισης εργαζόμενων και ανέργων.
  • Δημόσιος τομέας και διοίκηση: Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και ενίσχυση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και νοσοκομειακών μονάδων με ισχυρό ρόλο σε συστήματα παρακολούθησης.

 

 

 

You might also like