ΚΟΛΕΓΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ: Η απόλυτη εκπαίδευση στο κρέας

Η σχολή ΙΕΚ ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ έχοντας αναγνωρίσει ως ένα από τα βασικότερα προβλήματα του Κλάδου του κρέατος, τη μη ύπαρξη επιστημονικά καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού, θεωρεί την αναβάθμιση του επαγγέλματος μέσω ενός μεταλυκειακού προγράμματος σπουδών και μιας αντίστοιχης πιστοποίησης, ως απαραίτητα.

Έτσι, ο σχετικός εκπαιδευτικό θεσμός που είναι το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, με χαρά δέχτηκε πέρυσι το γεγονός, ότι στο ΔΙΕΚ Ιωαννίνων ξεκίνησε να λειτουργεί τμήμα «Τεχνίτης Κρέατος και Κρεατοσκευασμάτων». Κι αυτό γιατί και το ΙΕΚ ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ θέλει να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2022 την ειδικότητα.

Δυστυχώς, ενημερώθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Παιδείας ότι η ειδικότητα αυτή θα μπορέσει να προσφερθεί από Ιδιωτικά ΙΕΚ έπειτα από τουλάχιστον 3 χρόνια και μόνο εφόσον κριθεί επιτυχημένη. Οπότε, ως Ιδιωτική Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος, ως ΙΕΚ και ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, κατέληξε στον παρακάτω θεσμό.

Κολέγιο Κρέατος

Αφορά αποκλειστικά απόφοιτους Λυκείου και διαρκεί 2 χρόνια.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

1) Εκπαίδευση και Πιστοποίηση ΙΕΚ Μαγειρικής. Διετής φοίτηση για απόφοιτους Λυκείου η οποία οδηγεί σε κρατικό πτυχίο. Η διαφορά με τ’ άλλα ΙΕΚ Μαγειρικής είναι ότι όλη η εκπαίδευση θα εστιάσει πάνω στο κρέας

2) Πιστοποίηση «Κρεοπώλη». Θα περιλαμβάνει πέρα από τα βασικά μαθήματα και κάποια από την ειδικότητα ΙΕΚ «Τεχνίτης Κρέατος»

3) Πιστοποίηση ΕΦΕΤ

4) Αμειβόμενη Εργασία 25 ωρών εβδομαδιαίως από την πρώτη μέρα σε συνεργαζόμενη επιχείρηση κρέατος.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών είναι υπερπλήρες για κάποιον που θέλει να εργαστεί στον Κλάδο του κρέατος. Αφού το πρόγραμμα σπουδών της σχολής διαμορφώνεται έπειτα από διαβούλευση με τον Κλάδο του κρέατος, υποστηρίζοντας τις ανάγκες του.

Η πιστοποίηση ΙΕΚ, έστω και στην ειδικότητα της μαγειρικής, αναβαθμίζει το παρεχόμενο πιστοποιητικό. Με την επισήμανση εδώ, ότι αν ποτέ μελλοντικά επιτραπεί να προσφέρει την ειδικότητα «Τεχνίτης Κρέατος», οι απόφοιτοι της θα χρειαστεί να παρακολουθήσουν μόνο κάποια μαθήματα από τη συγκεκριμένη ειδικότητα μέσω της κατάταξης, στην περίπτωση που θέλουν να έχουν κι αυτό το πιστοποιητικό.

Η υποχρεωτική άμεση εργασία διασφαλίζει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του σπουδαστή, ενώ παράλληλα του προσφέρει και εισόδημα

Πληροφορίες προγράμματος

Χρόνος: Έναρξη Οκτώβριος 2022 (Οι εγγραφές ξεκίνησαν).

Κόστος: 2.900 ευρώ ανά έτος πληρωτέα σε 5 δόσεις των 580 ευρώ (5.800 ευρώ συνολικά στα 2 χρόνια).

Τόπος: Καλλιθέα, Αθήνα.

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Μαθήματα Δευτέρα έως Πέμπτη 16:30-21:30.

10 ώρες θεωρητικά μαθήματα.

10 ώρες πρακτικά μαθήματα.

Είναι όλα υποχρεωτικά και δια ζώσης.

Εργασία 5 ημέρες εβδομαδιαίως 8:00 με 13:00.

Η απολαβή για τον σπουδαστή από την εργασία ορίζεται σε περίπου 380 ευρώ καθαρά τον μήνα για 25 ώρες εργασίας.

Οι απόφοιτοι Λυκείου εκτός Ελλάδας θα πρέπει να έχουν ισότιμο τίτλο σπουδών.

Τέλος, για την επιτυχή έκβαση του παραπάνω εγχειρήματος η σχολή θα συνεργαστεί με παράγοντες του κλάδου.

You might also like