Ι. Σμυρλής: Αναγκαία η λήψη μέτρων υπέρ της επισιτιστικής ασφάλειας από τον ΠΟΕ

Την ανάγκη ύπαρξης ενός δίκαιου πολυμερούς εμπορικού συστήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των Κρατών-Μελών και να αντιμετωπίζει τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, τόνισε ο Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας (ΔΟΣΕ) του υπουργείου Εξωτερικών και πρόεδρος της Enterprise Greece, Ιωάννης Σμυρλής, κατά τη διαδικτυακή συμμετοχή του στη 12η Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ, που λαμβάνει χώρα στη Γενεύη από τις 12 έως τις 15 Ιουνίου.

Ο κ. Σμυρλής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, επεσήμανε ότι η Ελλάδα, υπό την ιδιότητά της ως Κράτος-Μέλος, διαχρονικά στηρίζει την ανάγκη διατήρησης ενός παγκόσμιου συστήματος εμπορίου, το οποίο βασίζεται σε κοινούς κανόνες. Υπό αυτό το πρίσμα, υπογράμμισε ότι ο ΠΟΕ θα πρέπει να καταστεί πιο ευέλικτος, με σκοπό την αντιμετώπιση -μέσω ενός αποτελεσματικού μηχανισμού- των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πανδημία, η κλιματική αλλαγή, ο αυξανόμενος προστατευτισμός, καθώς και η άνιση κατανομή του πλούτου και του εισοδήματος.

Τέλος, ο Γ.Γ. ΔΟΣΕ ανέφερε ότι η 12η Υπουργική Διάσκεψη θα έπρεπε να αξιοποιηθεί ως μία ευκαιρία για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων με στόχο την πιο αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η υιοθέτηση προτάσεων, αφενός επί των παγκόσμιων εμπορικών προκλήσεων, με έμφαση στη μεταρρύθμιση του Οργανισμού, αφετέρου για την πανδημία, όπως και για τη λήψη μέτρων υπέρ της επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τις επιδοτήσεις αλιείας.

You might also like