ΕΦΕΤ / ΓΠΑ: Αποτελέσματα από τη μελέτη καταναλωτών σχετικά με τη διατροφική επισήμανση εμπρόσθιου πεδίου στις συσκευασίες τροφίμων

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» («From Farm to Fork»), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει αριθμό δράσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης ως το τέλος του έτους 2022, νομοθετικής πρότασης για μια εναρμονισμένη υποχρεωτική διατροφική επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας τροφίμων «Front of Pack Nutrition Labelling» (FoPNL).

Μέλη της Ελληνικής Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία συστήθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την αξιολόγηση των διαφορετικών σχημάτων διατροφικής δήλωσης εμπρόσθιου πεδίου σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ σχεδίασαν και υλοποίησαν μελέτη καταναλωτών.

Tα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι οι Έλληνες καταναλωτές, όσον αφορά στην προτίμηση τους, επιλέξαν ένα αξιολογικό σύστημα που χρησιμοποιεί χρώματα, εστιασμένο στην περιεκτικότητα συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών (Σχήμα Multiple Traffic Lights).

Επίσης φάνηκε ότι το Nutri-Score βοηθάει τους καταναλωτές να κατανοήσουν καλύτερα τη διατροφική σύσταση των περισσότερων τροφίμων, αν και προτείνεται ο αλγόριθμος του Nutri-Score να επαναξιολογηθεί και ενδεχομένως να τροποποιηθεί προκειμένου να αξιολογεί σωστότερα όλα τα τρόφιμα βάσει των διατροφικών συστάσεων.

Τέλος, σε περίπτωση που συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο οποιοδήποτε FoPNL, απαιτούνται δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλων των καταναλωτών για το σχήμα FoPNL, παράλληλα με καμπάνιες ενημέρωσης για τη Μεσογειακή διατροφή ως ένα βιώσιμο μοντέλο διατροφής που συνάδει με την καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής.

Επιστημονική Υπεύθυνη της μελέτης είναι η κα. Εμμανουέλα Μαγριπλή, Επίκουρη Καθηγήτρια Διατροφικής Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για την μελέτη μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

 

You might also like