Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Χρηματοδότηση 1,44 δισ. ευρώ σε πάνω από 6.000 ΜμΕ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μέσω της πλατφόρμας Know Your Customer (KYC) ενέκρινε αιτήσεις χρηματοδότησης για περισσότερες από 6.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να χρηματοδοτηθούν. Η χρηματοδότηση που θα επιτευχθεί μέσα από τρία νέα προγράμματα, αφορά σε δάνεια συνολικού ύψους 1,44 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, από 15-24 Μαΐου μέσω της πλατφόρμας KYC:

υποβλήθηκαν 6.916 αιτήσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις για δάνεια συνολικού ύψους 1.688.014.687 ευρώ,

έλαβαν θετική απάντηση από τις τράπεζες 6.008 αιτήσεις για δάνεια συνολικού ύψους 1.445.738.007 ευρώ

ενώ 908 αιτήσεις για δάνεια συνολικού ύψους 242.276.680 ευρώ αξιολογούνται από τις τράπεζες.

Έως σήμερα, 17.101 επιχειρήσεις συνδέθηκαν στην πλατφόρμα KYC της HDB.

Δεν είχαν φορολογική ενημερότητα (οφειλές προς το δημόσιο)  3.237 (ποσοστό 19%) επιχειρήσεις.

Από 9.469 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, για 702 επιχειρήσεις (ποσοστό 7,5%) διαπιστώθηκε αδυναμία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας (για τα προγράμματα στα οποία απαιτείται) λόγω οφειλών στον ΕΦΚΑ.

Από 9.074 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, οι 112 επιχειρήσεις (ποσοστό 1,2%) διαπιστώθηκε ότι είναι καταχωρημένες στα Αρχεία Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

You might also like