ΑΓΡΟΠΑ: Απόσχιση του κλάδου σφαγείου και απορρόφηση από τη Νιτσιάκος

Την απορρόφηση του κλάδου σφαγείου της θυγατρικής της εταιρείας ΑΓΡΟΠΑ ΑΕ δρομολογεί η Νιτσιάκος, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης διάσπασης του εν λόγω κλάδου της ΑΓΡΟΠΑ που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες στα μέσα Ιουνίου. Συγκεκριμένα, το σχέδιο αφορά στην απόσχιση του κλάδου σφαγείου της ΑΓΡΟΠΑ, και έπειτα στην απορρόφησή του από την Νιτσιάκος.

Πρόκειται για μία δραστηριότητα που συνίσταται στη σφαγή κουνελιών, γαλοπούλας και ορνίθων, σε ιδιόκτητο σφαγείο σε οικόπεδο εντός της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, εκτάσεως 4.900 τ.μ., κυριότητας της ΑΓΡΟΠΑ. Η παραγωγική του ικανότητα είναι περίπου 1.000 κουνέλια, 600 γαλοπούλες και 1.000 όρνιθες ανά ώρα. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του οικοπέδου είναι επιφάνειας 1.574 τ.μ. και περιλαμβάνουν κτίριο σφαγείου 1.316,2 τ.μ. και κτίριο βιολογικού καθαρισμού 257,77 τ.μ..

 

You might also like