ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

PREPAC ΑΕΒΕ

Μηχανήματα συσκευασίας Σακούλες vacuum Σακούλες vacuum
- Σακούλες vacuum
- Ειδικές σακούλες sus vide για μαρινάδες
- Ειδικές σακούλες vacuum shrink (συρρίκνωσης και κενού)
- Μηχανές και αναλώσιμα επικάλυψης σκαφιδίων με φιλμ (tray lidding machines)
- Σκαφάκια κρέατος
 Θέση Ρίζωμα, Τ.Κ. 19018 Μαγούλα
 Τ. 2105550226 • F. 2105550851
 [email protected] • www.prepac.gr