Κίνδυνος 175.000 λουκέτων σε μικρές επιχειρήσεις

Περίπου 175.000 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ως πιθανό το ενδεχόμενο να κλείσουν στο επόμενο διάστημα με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν σχεδόν 300.000 θέσεις απασχόλησης που θα αφορούν αυτοαπασχολούμενους, εργοδότες και μισθωτούς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 960 μικρές επιχειρήσεις και στηρίχτηκε σε δείκτες όπως ο κύκλος εργασιών, η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν, η ρευστότητά τους, οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές τους, οι επενδύσεις που τυχόν πραγματοποίησαν, η διακύμανση του προσωπικού που απασχολούν.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και την εταιρία Marc Α.Ε. σε 960 επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 μέχρι και 49 εργαζόμενους (μικρές και πολύ μικρές σύμφωνα με το ορισμό της Ε.Ε.) το διάστημα από 15 έως 28 Ιουλίου, αφού δηλαδή οι επιχειρήσεις είχαν στα χέρια τους τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς τους για το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας είναι χαρακτηριστικά:

  • 80,2% δήλωσαν ότι η οικονομική κατάσταση της επιχείρησής τους επιδεινώθηκε το 1ο εξάμηνο του 2010.
  • 67,1% αναμένει επιδείνωση και το 2ο εξάμηνο του 2010.
  • 20,9% θεωρεί πολύ πιθανό το ενδεχόμενο παύσης εργασιών και 23,5% αρκετά πιθανό. Η πιθανότητα παύσης εργασιών στους αυτοαπασχολούμενους αγγίζει το 60%.
  • 21,9% των επιχειρήσεων μείωσε προσωπικό στο 1ο εξάμηνο του χρόνου, ενώ 21,2% εκτιμά ότι θα μειώσει προσωπικό στο 2ο εξάμηνο.
  • 30% όσων απασχολούν προσωπικό αναγκάστηκε να μειώσει ώρες ή ημέρες εργασίας από τους εργαζόμενους – προφανώς με την ανάλογη μείωση μισθού.
You might also like