Έξυπνη ετικέτα “μαρτυράει” το χρόνο ζωής που απομένει στο προϊόν

Μια νέα έξυπνη τεχνολογία που δηλώνει με αντίστροφη μέτρηση το χρόνο ζωής ενός προϊόντος υπολογίζοντας το χρόνο και τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος μπορεί να αντικαταστήσει την παραδοσιακή αναγραφή της ημερομηνίας λήξης στα προϊόντα. Αυτό ισχυρίζεται η νορβηγική εταιρεία TimeTemp που εφαρμόζει την τεχνολογία αυτή, λέγοντας ότι η μέθοδος αυτή μετράει με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια τη φρεσκότητα των τροφίμων καθώς οδεύουν από τη μεταποίηση προς τον τελικό καταναλωτή. Οι μεταποιητές δεν μπορούν να έχουν τον ολοκληρωτικό έλεγχο της θερμοκρασίας στην οποία εκτίθενται τα προϊόντα τους και επιλέγουν για το λόγο αυτό να αναγράφουν προληπτικά μικρότερη διάρκεια ζωής. Αυτό όμως σημαίνει ότι πολλά παραγόμενα τρόφιμα πάνε χαμένα. Αυτή είναι η αιτία που οι Νορβηγοί λιανέμποροι πετούν πάνω από 50.000 τόνους τροφίμων κάθε χρόνο, όπως λένε τα στελέχη της TimeTemp. Πρακτικά, η εταιρεία μιλά για μια μικρή αυτοκόλλητη ετικέτα που προσαρμόζεται πάνω στα προϊόντα τροφίμων και περιέχει μη-τοξικές χημικές ουσίες που “αντιδρούν” ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μετρώντας το χρόνο που απομένει σε κάθε προϊόν μέχρι τη λήξη του. Η εφαρμογή αυτή παρέχει μια πιο αξιόπιστη ένδειξη για τη λήξη του κύκλου ζωής του προϊόντος, διότι βασίζεται στις πραγματικές συνθήκες αποθήκευσης στις οποίες εκτίθεται κάθε προϊόν κι όχι σε μια γενική εκτίμηση που είχε γίνει κατά την παραγωγή στη μονάδα μεταποίησης.

You might also like