Εγκρίθηκαν τα πρώτα Μικρά Σχέδια Βελτίωσης

Αναρτήθηκε ο κατάλογος με τους πρώτους 72 δικαιούχους του προγράμματος των Μικρών Σχεδίων Βελτίωσης. Η ανάρτηση έγινε στους διαδικτυακούς τόπους του ΠΑΑ 2007-2013 “Αλ. Μπαλτατζής” http://www.agrotikianaptixi.gr και http://msb.agrotikianaptixi.gr.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο χρόνος που μεσολάβησε ανάμεσα στην υποβολή της πρότασης και στην υπογραφή της έγκρισής της σε καμία περίπτωση δεν υπερέβη τους τρεις μήνες. Στο πλαίσιο των ενεργειών για την απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης στα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με στόχο τη διευκόλυνση των επενδυτών και την ταχύτερη απορρόφηση των πόρων του προβλέπεται ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εντός 45 ημερών.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 26 Ιουνίου 2010 με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου του 2011 ή μέχρι τη δέσμευση του συνόλου των διαθέσιμων πιστώσεων. Το συνολικό κόστος των εγκεκριμένων επενδύσεων που θα υλοποιηθούν ανέρχεται στο ύψος των 3,15 εκατ. ευρώ και η δημόσια οικονομική ενίσχυση που θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετά την υλοποίηση των επενδύσεων θα ανέλθει στο ποσό των 1,77 εκατ. ευρώ.

 

* Σχόλιο: Στο σχετικό Δελτίο Τύπου που απέστειλε το ΥΠΑΑ&Τ με ημερομηνία 14 Οκτωβρίου, αναφερόταν ότι “Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης ανακοινώνει την ανάρτηση … κλπ.”. Η ίδια ανακοίνωση εμφανίσθηκε (με ημερομηνία 14 Οκτωβρίου) στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Bullet&todo=Load&id=b071cfa81605a94a) με μια μικρή διαφορά: ξεκινά αναφέροντας ότι “Ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών Βαγγέλης Διβάρης ανακοινώνει την ανάρτηση … κλπ.” Τελικά ποιος ανακοίνωσε άραγε; Πάντως, δεν είναι γνωστό αν μετά από αυτό δημιουργήθηκε κάποια παρεξήγηση μεταξύ των δύο “διεκδικητών” της ανακοίνωσης.

You might also like