Αγορανομική διάταξη για τα αγροτικά προϊόντα

Νέα Αγορανομική Διάταξη για «τη συγκράτηση των τιμών στα αγροτικά εφόδια – αγροτικά προϊόντα» παρουσίασαν χθες από κοινού ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Κουτσούκος και ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Ντίνος Ρόβλιας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους οι τιμές των αγροτικών εφοδίων τίθενται υπό καθεστώς παρακολούθησης, ενώ οι αυξήσεις που δεν δικαιολογούνται δε θα εγκρίνονται και δε θα γίνονται.

«Τα αγροτικά εφόδια συμμετέχουν καθοριστικά στο κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων», είπε ο κ. Ρόβλιας. «Το κόστος αυτό μπορεί και πρέπει να συγκρατηθεί για να προστατευτεί το εισόδημα τόσο του αγρότη, όσο και του καταναλωτή. Το μήνυμα που εκπέμπουμε είναι ότι θα μπει τάξη στην αγορά των αγροτικών εφοδίων».

Αιτιολογώντας τη νέα απόφαση ο κ. Κουτσούκος ανέφερε τα λιπάσματα όπου παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις τιμών από την άνοιξη του 2010 μέχρι σήμερα που κυμαίνονται για βασικές κατηγορίες λιπασμάτων από 20 έως και 40%, ενώ θύμισε ότι εκκρεμεί η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού μετά τις υπερβολικές αυξήσεις του 2008. Όπως είπε: «Η σημερινή αγορανομική απόφαση είναι ένα πρώτο μέτρο. Θα ακολουθήσουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου για τα φυτοφάρμακα, για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά τα λιπάσματα και για το σύστημα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, με την θέσπιση του μητρώου των εμπόρων αγροτικών προϊόντων. Όλα αυτά είναι ενταγμένα σε ένα συνολικό σχεδιασμό που υλοποιείται με συνέπεια απ’ την κυβέρνησή μας».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης το ΥΠΑΑ&Τ ετοιμάζει:

• Εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα λιπάσματα, εναρμονισμό με την κοινοτική Νομοθεσία, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις απαραίτητες προϋποθέσεις ελέγχων για όλα τα λιπάσματα (ενδοκοινοτικά- τρίτων χωρών-νέου τύπου) και μέριμνα για παρακολούθηση τιμών.

• Στο πλαίσιο αυτό θα αναβαθμίσουμε το λογισμικό για άμεση επικοινωνία με το 52 ΚΕΠΥΕΛ για συλλογή στοιχείων και παρακολούθηση στη διαμόρφωση των τιμών.

• Θα αξιοποιήσουμε τα ΠΕΓΕΑΛ για ορθολογική διαχείριση λιπασμάτων και διαμόρφωση συμβουλευτικών Λιπάνσεων με βάση τα σημερινά δεδομένα.

• Μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής σύγκλισης θα εγκαταστήσουμε σύστημα on – line πληροφόρηση των αγροτών

You might also like