Μέτρα για την κτηνοτροφία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο

Ψήφισμα με το οποίο προβάλει μέτρα για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση. Τα μέτρα αυτά αφορούν τις τιμές των ζωοτροφών, αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας, τήρηση των προδιαγραφών.

Συγκεκριμένα οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή επείγουσα εισαγωγή μηχανισμών για την αντιμετώπιση της αστάθειας των τιμών και της κερδοσκοπίας στον κτηνοτροφικό κλάδο της Ε.Ε., καθώς οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με μία σημαντική κρίση η οποία οφείλεται και στο αυξανόμενο κόστος των ζωοτροφών, ιδίως των δημητριακών. Τα υψηλά κόστη παραγωγής (καύσιμα, λιπάσματα και ζωοτροφές), ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις τρίτες χώρες, οι χαμηλές τιμές στις οποίες πωλούν οι παραγωγοί και το υψηλό κόστος συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε σχέση με το περιβάλλον, τη διατροφική ασφάλεια και την καλή διαβίωση των ζώων, θέτουν σε κίνδυνο τον κτηνοτροφικό κλάδο της Ε.Ε.

Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Επιτροπή να δημιουργήσει αποδοτικούς και ευέλικτους μηχανισμούς αγοράς προκειμένου να μετριαστεί ο αντίκτυπος της ανόδου των τιμών, εφαρμόζοντας παράλληλα ένα δίχτυ προστασίας για όλους τους τομείς των δημητριακών. Ζήτησαν, επίσης, από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα υφιστάμενα εργαλεία για να αντιμετωπιστεί η κρίση στον τομέα του χοίρειου κρέατος και στους άλλους τομείς της κτηνοτροφίας.

Για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας στην ευρωπαϊκή αλλά και στις διεθνείς αγορές, η Ευρωβουλή ζητεί, μέσω του ψηφίσματός της, από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για τα χρηματοπιστωτικά μέσα (Financial Instruments Directive). Παράλληλα, οι αγρότες του ευρωπαϊκού κτηνοτροφικού κλάδου είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με αυστηρές προδιαγραφές σε σχέση με την ποιότητα και το περιβάλλον.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι και το κρέας που εισάγεται από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ πληροί τις ίδιες προδιαγραφές, ιδίως σε ότι αφορά τη νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, στο ψήφισμα υπογραμμίζεται η ανάγκη διασφάλισης των ευρωπαϊκών συμφερόντων κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών, όπως οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις με τα κράτη της Κοινής αγοράς του νότιου τμήματος της Λατινικής Αμερικής Mercosur.

Σε ό,τι αφορά τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να παράσχει νομοθετικές εγγυήσεις για τις εισαγωγές σόγιας και αραβοσίτου από τρίτες χώρες, εισάγοντας παράλληλα ένα «ρεαλιστικό όριο» στην παρουσία εκείνων των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων τα οποία δεν έχουν λάβει ακόμη έγκριση από την Ε.Ε.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, οι ευρωβουλευτές θέλουν να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση για τον γεωργικό κλάδο και δίκαια εισοδήματα για τους αγρότες, μέσω και της ενίσχυσης των αγροτικών συνεταιρισμών ώστε να μπορούν αυτοί με τη σειρά τους να διαπραγματεύονται καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα αποφάσισε να αποδεσμεύσει, έως το τέλος Νοεμβρίου, αποθέματα δημητριακών ύψους 2,8 εκατ. τόνων, προκειμένου να εξομαλύνει τις πιέσεις που ασκούνται στις τιμές των ζωοτροφών.

Πηγή: www.naftemporiki,gr

You might also like