Την προτεραιότητα των κτηνοτρόφων στα σχέδια βελτίωσης επιβεβαίωσε το ΥΠΑΑ&Τ

Μια σειρά θέματα σχετικά με τις δράσεις του ΠΑΑ «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» που αφορούν την κτηνοτροφία τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ συζήτησαν οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑ&Τ.

Η υφυπουργός Μιλένα Αποστολάκη επιβεβαίωσε την προτεραιότητα που θα έχει ο κτηνοτροφικός κλάδος στο Μέτρο 121 που αφορά τα σχέδια βελτίωσης, για τα οποία οι αιτήσεις θα αρχίσουν να υποβάλλονται στις 18 Φεβρουαρίου 2011 και ανακοίνωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να επιταχυνθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι πληρωμές τόσο του άρθρου 68 για τα μέτρα ειδικής στήριξης, όσο και της εξισωτικής αποζημίωσης και να καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους πριν από το Πάσχα του 2011 υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που απαιτούνται.

You might also like