Οι κλωβοί για τις όρνιθες ωοπαραγωγής

Την πορεία των εργασιών όσον αφορά τη σταδιακή παύση των συμβατικών κλωβών για όρνιθες ωοπαραγωγής συζήτησαν οι υπουργοί Γεωργίας στο Συμβούλιο της 21 Φεβρουαρίου. Η συζήτηση βασίστηκε στην παρουσίαση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεδρίαση των ποικίλων ενδιαφερομένων φορέων που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο.

Η Επιτροπή υπενθύμισε στα κράτη μέλη την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2012 -που εγκρίθηκε το 1999- κατά την οποία οι συμβατικές κλωβοστοιχίες για όρνιθες ωοπαραγωγής δεν θα επιτρέπονται πλέον στην Ε.Ε. Ζήτησε επίσης από τα κράτη μέλη να παράσχουν δεδομένα σχετικά με την επιβολή απαγόρευσης και δήλωσε την πρόθεσή της να παρακολουθεί την κατάσταση μέχρις ότου αυτή τεθεί σε ισχύ.

Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες μεταξύ των παραγωγών και να αποφευχθεί κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς, πρέπει να τηρηθεί η προθεσμία. Παράλληλα, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των παραγωγών της Ε.Ε. έναντι τρίτων χωρών. Η πτηνοτροφία μπορεί να επιλέξει μεταξύ των επονομαζόμενων διευθετημένων κλωβών και εναλλακτικών συστημάτων. Σε διευθετημένους κλωβούς, οι όρνιθες πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους χώρο του κλωβού με εμβαδόν τουλάχιστον 750 τετραγωνικά εκατοστά ανά πτηνό, φωλιές, αχυροστρωμνή για ράμφισμα και γρατζούνισμα, στασίδια για ανάπαυση και σανίδες για τα νύχια. Εναλλακτικό ενδιαίτημα περιλαμβάνει συστήματα αχυρώνα και συστήματα ελεύθερης βοσκής, προσφέροντας στα πτηνά περισσότερο χώρο και ελευθερία μετακίνησης και δυνατότητας να κυλιούνται.

Η κατάργηση των παραδοσιακών κλωβών αποσκοπεί στη βελτίωση της ευημερίας των πτηνών στην οποία περιλαμβάνεται η υγεία. Τα προβλήματα ορθής μεταχείρισης που απαντώνται συχνά στην εκτροφή των ορνίθων ωοπαραγωγής περιλαμβάνουν αυξανόμενο κίνδυνο εκδήλωσης ασθένειας, θλάση οστών λόγω οστεοπόρωσης, επιβλαβές ράμφισμα (ακόμη και κανιβαλισμό), διαταραχές συμπεριφοράς και θνησιμότητα.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ανησυχούν ιδιαίτερα για την καλή διαβίωση των ζώων. Οι περισσότεροι από τους καταναλωτές αυτούς είναι πρόθυμοι να πληρώνουν περισσότερο για αυγά που παράγονται σε συστήματα που λαμβάνουν περισσότερο υπόψη την καλή διαβίωση των ζώων.

You might also like