Παρέμβαση της Ε.Ε. με Κανονισμό για τις ζωοτροφές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με Κανονισμό που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της στις 24 Φεβρουαρίου 2011, αναστέλλει προσωρινά τους εισαγωγικούς δασμούς σε ορισμένα σιτηρά για την περίοδο εμπορίας 2010/2011, προκειμένου να εκτονωθεί η πίεση στις ζωοτροφές.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, για να φτάσουμε στον συγκεκριμένο Κανονισμό, η Κομισιόν εκτίμησε ότι από την αρχή της περιόδου 2010/2011, η αύξηση των διεθνών τιμών των σιτηρών ήταν ραγδαία, «περισσότερο απ’ ό,τι κατά την προηγούμενη απότομη αύξηση των τιμών (2007/2008).

Οι διεθνείς τιμές του μαλακού σίτου αυξήθηκαν από τον Ιούλιο 2010 κατά 65%. Από την ημερομηνία αυτή, η εξέλιξη των τιμών των σιτηρών στην αγορά της Ένωσης ακολούθησε την ίδια τάση.

Η τιμή του μαλακού σίτου στην αγορά της Ένωσης αυξήθηκε πάνω από 90% και σταθεροποιήθηκε περίπου στα 280 ευρώ/τόνο. Οι τιμές των άλλων σιτηρών στην αγορά της Ένωσης ακολούθησαν την ίδια πορεία, με την τιμή της κριθής που παραδίδεται στη Ρουέν και την τιμή του αραβοσίτου που παραδίδεται στο Μπορντό να υπερβαίνουν τα 215 ευρώ/τόνο».

Επιπλέον, επειδή τα παγκόσμια αποθέματα στο τέλος της περιόδου 2010/2011 εκτιμώνται σε 342 εκατ. τόνους (μείωση κατά 62 εκατ. τόνους σε σχέση με το έτος 2009/2010) και η διατήρηση υψηλών διεθνών τιμών απειλούν να διαταράξουν τον εφοδιασμό της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναστέλλονται οι δασμοί για τις δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής μαλακού σιταριού χαμηλής και μεσαίας ποιότητας και κριθαριού για ζωοτροφές, έως τις 30 Ιουνίου 2011.

You might also like