Ημέρες Χημείας Τροφίμων 2011

Το Τμήμα Τροφίμων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), με τη συνεργασία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, του Γενικού Χημείου του Κράτους και του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής και Κυκλάδων της ΕΕΧ, διοργανώνει Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο, στις 4 και 5 Νοεμβρίου του 2011, στo Γενικό Χημείο του Κράτους.

Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει διάφορες γενικές ενότητες γύρω από τα τρόφιμα (π.χ. ασφάλεια τροφίμων, ανάλυση τροφίμων, οργανοληπτικός έλεγχος, λειτουργικά τρόφιμα, κ.α.), με στόχο την διάχυση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και την συζήτηση επίκαιρων ζητημάτων που αφορούν στην παραγωγή και κατανάλωση των τροφίμων.

Παράλληλα, σχεδιάζεται να διοργανωθεί μια σειρά από μικρά σεμινάρια οργανοληπτικού ελέγχου διαφόρων κατηγοριών τροφίμων.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να αποστείλουν περίληψή της μέχρι τις 15 Ιουνίου. Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν πρέπει να είναι σχετικές με τις εξής θεματικές ενότητες:

• Ποιότητα & ασφάλεια τροφίμων

• Ανάλυση τροφίμων

• Τεχνολογία & βιοτεχνολογία τροφίμων

• Λειτουργικά και νέα τρόφιμα

• Διατροφή και υγεία

• Χημεία τροφίμων και γαστρονομία

• Οργανοληπτικός έλεγχος τροφίμων

• Συσκευασία & επισήμανση τροφίμων

• Τρόφιμα και περιβάλλον

Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ.

You might also like