Και αλλοδαπές εταιρείες πιστοποίησης θα δίνουν AGRO

Τη δυνατότητα να αποδίδουν πιστοποίηση προτύπων AGRO και ιδιωτικοί φορείς που εδρεύουν σε χώρες της Ε.Ε. προβλέπει τροποποιητική απόφαση που εξέδωσαν ο υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Κουτσούκος.

Η απόφαση αυτή που δημοσιεύτηκε στις 5 Μαϊου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τροποποιεί την ισχύουσα ΚΥΑ 267623/28.8.2007 σε εφαρμογή αντίστοιχης οδηγίας της Ε.Ε. για διασυνοριακή ελυεθερία στις υπηρεσίες. Να θυμίσουμε ότι τα πρότυπα AGRO  εκδίδει ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων.

You might also like