Από 2 Ιουλίου η απελευθέρωση 136 επαγγελμάτων

Αυτόματη άρση όλων των περιορισμών στην άσκηση 136 επαγγελμάτων – μεταξύ αυτών είναι και του κρεοπώλη -, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών υλοποιώντας το νόμο 3919/2011 που ψηφίστηκε πριν μερικούς μήνες. Ο νόμος προέβλεπε ότι σε ένα τετράμηνο από τη δημοσίευσή του αίρονται όλοι οι περιορισμοί, εκτός και αν εκδοθούν συγκεκριμένα προεδρικά διατάγματα από τα αρμόδια υπουργεία.

Στον κατάλογο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών και είναι "ενδεικτικός", όπως αναφέρει, περιλαμβάνονται αρκετά γνωστά επαγγέλματα, όπως ο αρτοποιός, ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ο κουρέας κ.λπ. και στη θέση 49 αναφέρεται "κρεοπώλης – εκδοροσφαγέας".

Συγκεκριμένα στο νόμο προβλέπεται ότι μετά τη πάροδο τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευσή του, δηλαδή από τις 2 Ιουλίου 2011, παύει να ισχύει κάθε περιορισμός που:

  • περιορίζει τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα,
  • εξαρτά την χορήγηση άδειας από εκτίμηση ύπαρξης πραγματικής ανάγκης,
  • θέτει γεωγραφικά όρια στο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος,
  • ορίζει ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ασκούντων το επάγγελμα,
  • απαγορεύει τη δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο,
  • επιβάλλει ή απαγορεύει την διάθεση αγαθών από ορισμένου είδους επαγγελματική εγκατάσταση,
  • επιβάλλει ή απαγορεύει την άσκηση επαγγέλματος υπό ορισμένη εταιρική μορφή,
  • περιορίζει την συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων,
  • επιβάλλει υποχρεωτικές κατώτατες τιμές,
  • υποχρεώνει τον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Εφόσον κρίνεται αναγκαία η διατήρηση για κάποιο επάγγελμα ενός ή περισσότερων από τους πιο πάνω περιορισμούς, απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και αυτό μόνο εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Αν δεν εκδοθεί Π.Δ. για όλα αυτά τα επαγγέλματα η έκδοση διοικητικής άδειας αντικαθίσταται με 3μηνη αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δηλαδή, αν κάποιος καταθέσει αναγγελία στην αρμόδια αρχή και περιμένει 3 μήνες μέσα στους οποίους δεν εκφραστούν ενστάσεις, μπορεί να ξεκινήσει την δραστηριότητά του.

You might also like