Συμμετοχή της Ελλάδας στο πιλοτικό πρόγραμμα του iRASFF

Ως μία από τις έξι ευρωπαϊκές χώρες που παίρνουν μέρος στο πιλοτικό πρόγραμμα iRASFF, επέλεξε την Ελλάδα η Κομισιόν. Το iRASFF είναι μια πλατφόρμα για ηλεκτρονική, on line διασύνδεση που αποσκοπεί στην ταχεία ανταλλαγή πληροφορίας σχετικά με την ενημέρωση ως προς μη ασφαλή τρόφιμα ή ζωοτροφές, και έχει κλείσει ήδη ένα μήνα επιτυχούς εφαρμογής. Οι υπόλοιπες πέντε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Δανία, η Πολωνία και η Εσθονία.

Όπως ανακοινώνει ο ΕΦΕΤ, η Κομισιόν εκτίμησε το έργο που έχει προσφέρει ο Οργανισμός αυτό (ως το Σημείο Επαφής της Ελλάδας για το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές) κι έτσι ήρθε αυτή η πρόταση για το πιλοτικό πρόγραμμα.

You might also like