Σύντομα η διαβούλευση για τον αναθεωρημένο Κώδικα Τροφίμων & Ποτών

Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι έχει μπει η υπόθεση της αναθεώρησης του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στο Κεφάλαιο Χ, που αφορά το κρέας και τα προϊόντα του. Από τον περσινό Νοέμβριο είχε συσταθεί στον ΕΦΕΤ σχετική ομάδα εργασίας και είχε υποβληθεί πρόταση αναθεώρησης. Μολονότι αναμενόταν η διαδικασία να έχει ένα γρήγορο προχώρημα και να ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2011, εν τούτοις φτάσαμε στον Ιούλιο.

Όπως μαθαίνουμε, έχουν γίνει πολλές συναντήσεις της ομάδας εργασίας, έχουν υποβληθεί προτάσεις, ο ΕΦΕΤ έχει κάνει τις παρατηρήσεις του. Κι όλα αυτά σε μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία. Αυτή τη στιγμή έχουν ζητηθεί μερικές ακόμη τεκμηριώσεις και κατόπιν αυτού αναμένεται στις αρχές Αυγούστου να βγει το υπό αναθεώρηση Κεφάλαιο Χ σε δημόσια διαβούλευση και να δοθεί ταυτόχρονα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα εξετάσει αν αντίκειται σε κάποιον από τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που αφορούν το κρέας. Κατόπιν αυτών, όλα θα είναι έτοιμα για να εκδοθεί Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, να πάρει ΦΕΚ και να ενσωματωθεί το αναθεωρημένο Κεφάλαιο Χ στον ελληνικό Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

You might also like