Επισήμως ΠΟΠ το «Αρνάκι Ελασσόνας»

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χθες 27/7 η απόφαση που αναγνωρίζει ως ΠΟΠ το Αρνάκι Ελασσόνας. Λήγει έτσι αισίως, και αφού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση (κατά τις ισχύουσες προβλέψεις) μια μάχη που ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2010, όταν η Ελλάδα υπέβαλε τη σχετική αίτηση.

Σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος, πρόκειται για νωπό κρέας αρνιού γάλακτος 30-45 ημερών, βάρους 6,5-10,5 κιλών το οποίο προέρχεται, από αρνιά προβάτων τα οποία φέρουν τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των αυτοχθόνων Ελληνικών φυλών που διαβιούν στην ευρύτερη ηπειρωτική χώρα (μικρή σωματική διάπλαση, κοντά αλλά δυνατά πόδια, ισχυρή ιδιοσυγκρασία, αντοχή σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, ανθεκτικότητα σε ασθένειες καθώς και μεγάλη ικανότητα στο βάδισμα). Οι πληθυσμοί των προβάτων αυτών είτε ανήκουν στις αυτόχθονες ηπειρωτικές Ελληνικές φυλές Καραγκούνικη, Βλάχικη, Σαρακατσάνικη και Μπούτσικο, είτε προέρχονται από διασταυρώσεις αυτών των φυλών μεταξύ τους ή και με τις Ελληνικές φυλές, Χιώτικο, Σερρών, Μυτιλήνης & Φριζάρτας. Τα πρόβατα του ανωτέρω πληθυσμού διαβιούν σε εκτατικές ή ημιεκτατικές συνθήκες, στην Επαρχία Ελασσόνας όπως καθορίζεται και οριοθετείται η περιοχή και βόσκουν σε ορεινούς βοσκότοπους σε υψηλά υψόμετρα, άνω των 250 μέτρων.

Στο ίδιο φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. δημοσιεύθηκαν και οι αποφάσεις που αναγνωρίζουν ως ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) και μερικά ακόμη προϊόντα κρέατος. Πρόκειται για τα "Prosciutto Amatriciano" (Ιταλία), "Göttinger Feldkieker" (Γερμανία), "Göttinger Stracke" (Γερμανία).

You might also like