Ο ΕΦΕΤ και στην έρευνα;

Η Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Τροφίμων, γνωστή με τα αρχικά ΕΤΑΤ Α.Ε., ιδρύθηκε το 1988 από την τότε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης. Τα χρόνια πέρασαν και βρέθηκε σήμερα στην εποπτεία του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Όχι για πολύ, αφού με την πρόσφατη τροπολογία που γίνεται ριζική αναμόρφωση του χάρτη των εποπτευόμενων από το Δημόσιο φορέων, διαλύεται και το προσωπικό, η περιουσία και οι αρμοδιότητες που έχει περνούν στον ΕΦΕΤ. Δηλαδή πρακτικά περνά στην εποπτεία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πριν προχωρήσουμε στην… είδηση να δούμε τι ακριβώς κάνει η ΕΤΑΤ. Σύμφωνα με το ιδρυτικό της σκοπός της είναι «η παροχή ερευνητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών τεχνολογικής φύσης στις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων και ποτών». Γι αυτό το λόγο διαθέτει πιστοποιημένα εργαστήρια, συμμετέχει και συντονίζει ευρωπαϊκά προγράμματα και παρέχει, έναντι αμοιβής, υπηρεσίες σε τρίτους. Για παράδειγμα, ένα έργο που «τρέχει» αυτή την περίοδο, είναι το MEAT TIPS, το οποίο και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30/9/2012. Όπως φαίνεται από το όνομά του το πρόγραμμα αυτό στοχεύει «στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας για την παρουσίαση διαφόρων καινοτόμων τεχνολογικών εξελίξεων στον κλάδο των ζυμούμενων προϊόντων κρέατος».

Δεν γνωρίζουμε περισσότερα για τα οικονομικά, ή το ρόλο αυτής της εταιρείας, είναι φανερό όμως, ότι πρόκειται για μια εταιρεία στην οποία απευθύνονται δεκάδες επιχειρήσεις τροφίμων για υπηρεσίες, ή συμβουλές, ενώ μέσω αυτής η Ελλάδα έχει συμμετοχή σε αρκετά προγράμματα, τα οποία και αποφέρουν ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό επιδοτήσεων, ενώ έχουν και ανάλογες υποχρεώσεις. Το παραπάνω πρόγραμμα, στο οποίο μάλιστα η ΕΤΑΤ είναι συντονιστής, αποτελεί κοινοπραξία 7 φορέων από 4 χώρες.

Αυτή, λοιπόν, η εταιρεία που ανήκει στο Δημόσιο, λύεται, με την ίδια τροπολογία με την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να «καθαρίσει» μέσα στον Αύγουστο σχεδόν όλους τους εποπτευόμενους φορείς. Η τροπολογία που ήρθε στη Βουλή στις 29/7, ημέρα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας  Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» και αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα.

Βάσει του κεφαλαίου Ε, παράγραφος 1, της τροπολογίας, «τον σκοπό της ΕΤΑΤ Α.Ε., που ορίζεται στην παράγραφο 1, του άρθρου 4 του π.δ. 473/1988 εκπληρώνει εφεξής ο ΕΦΕΤ». Δηλαδή, αν αντιλαμβανόμαστε καλά, ο ΕΦΕΤ πλέον θα αναλαμβάνει έργα για λογαριασμό τρίτων, έρευνες κ.λπ. Και ο έλεγχος των επιχειρήσεων; Δεν υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων; Και για να γίνουμε κατανοητοί, να πούμε, ότι στο παρόν διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΑΤ Α.Ε. (που μάλιστα ορίσθηκε πριν μερικούς μήνες), διατηρούν θέσεις τουλάχιστον δυο στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων τροφίμων, γεγονός που μιλά και για το ρόλο που έπαιζε μέχρι σήμερα αυτή η εταιρεία.

 

You might also like