Με νόμο(;) 4 σε 1 οι οργανισμοί του ΥΠΑΑΤ

Τη μέρα που ψηφίζεται στη Βουλή η σχετική τροπολογία για τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις των φορέων του Δημοσίου, στην οποία περιλαμβάνεται και η συγχώνευση των τεσσάρων εποπτευόμενων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επέλεξε ο Κ. Σκανδαλίδης για να αναγγείλει τη σύσταση του νέου ενιαίου Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα.

Στο νέο Οργανισμό προβλέπεται η συνένωση του ΕΘΙΑΓΕ, του ΟΓΕΕΚΑ – Δήμητρα, του ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT και του ΕΛΟΓΑΚ και όπως είπε ο υπουργός αυτό θα γίνει με σχέδιο νόμου, που σύντομα θα κατατεθεί για διαβούλευση.

Σε μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από τις υπόλοιπες συγχωνεύσεις οργανισμών, ο κ. Σκανδαλίδης μίλησε για «αναγκαιότητα, που προηγείται της σκοπιμότητας» και θύμισε ότι το ΥΠΑΑ&Τ είναι το πρώτο υπουργείο που κατάργησε οργανισμό (ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.), ενώ και τώρα είναι το πρώτο που είχε έτοιμο σχέδιο για την συγχώνευση (ή συνένωση) των τεσσάρων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

Η προσπάθεια αποστασιοποίησης έγινε φανερή και σε ό,τι αφορά το υπάρχον προσωπικό, αφού, όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους 4 φορείς είναι 770, μόλις το 1/3 των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων στους υπάρχοντες οργανισμούς, ενώ στην ανάπτυξη του νέου Οργανισμού η πρόβλεψη οργανικών θέσεων είναι μέχρι 1.000. Άρα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού, δεν πρόκειται να υπάρξει εμπλοκή εργαζομένων στη διαδικασία της «εφεδρείας» που προβλέπει η συγκεκριμένη τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα. Κάτι, για το οποίο, βέβαια, θα αποφασίσει το Δ.Σ. του νέου Οργανισμού…

Αποστολή η υποστήριξη του αγροτικού κόσμου

Ως αποστολή του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα, προσδιορίζεται η υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας. Ενώ ως σκοπός του τίθεται «ο ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός και η εφαρμογή των πολιτικών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Οργανισμού θα έχει τριετή θητεία και μαζί με την έγκρισή του θα καταρτίζει στρατηγικό σχέδιο για την διαμόρφωση και υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής της χώρας στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της γεωργικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, το οποίο και θα συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και θα εγκρίνεται με κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Μεταξύ των επιμέρους στόχων εφαρμοσμένης έρευνας τίθεται η υλοποίηση προγραμμάτων διατήρησης και βελτίωσης ελληνικών φυλών αιγοπροβάτων και άλλων ειδών του αγροτικού ζωικού κεφαλαίου. Στον τομέα της διασφάλισης ποιότητας τίθενται ως στόχοι η προστασία της προέλευσης και της ταυτότητας των αγροτικών προϊόντων, η εκπόνηση και εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών ελέγχου και  πιστοποίησης, η προστασία των αγροτικών προϊόντων από τις αθέμιτες ενέργειες  «Ελληνοποιήσεων» κ.λπ.

Η δομή του «Δήμητρα»

Στη δομή του νέου οργανισμού προβλέπεται ένα 7μελές Δ.Σ. με 4 διευθύνσεις. Ακόμα 11 ινστιτούτα που αντιστοιχούν ένα σε κάθε Περιφέρεια, πλην των νησιωτικών, όπου προβλέπεται ένα με έδρα των Πειραιά, Αγροτικά Τεχνολογικά Λύκεια τριετούς φοίτησης με ένταξη σε αυτά των πέντε υπαρχόντων σε Ιωάννινα, Λάρισα, Αθήνα, Νεμέα και Μεσσαρά Κρήτης και 7 περιφερειακές διευθύνσεις.

Ως πόροι του Οργανισμού ορίζονται η ετήσια επιχορήγηση από το προϋπολογισμό του υπουργείου, οι επιχορηγήσεις από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, τα έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα έσοδα από την εκτέλεση εργασιών ελέγχου, πιστοποίησης γεωργικών επιχειρήσεων και επίβλεψης ιδιωτικών φορέων, τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη, τα έσοδα από την πώληση ενημερωτικού υλικού, τα έσοδα των Γραφείων Διασύνδεσης και Εμπορίας των Γεωργικών Σχολών κ.λπ.

Στην οικονομία κλίμακας που επιτυγχάνεται με τη συνένωση, ο κ. Σκανδαλίδης ανέφερε τη μείωση από 52 σε 11 των ερευνητικών μονάδων, από 70 σε 7 των μονάδων κατάρτισης και από 128 σε των υπηρεσιακών μονάδων.

Τέλος, όσο αφορά το χρονοδιάγραμμα συνένωσης, ο κ. Σκανδαλίδης είπε ότι καλύπτεται από το 9μηνο που προβλέπει η τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα.

 

 

 

 

 

 

 

You might also like