Διευκρινίσεις για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ΥΠΑΑΤ

Το μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανάγκασε την υπηρεσία να προχωρήσει σε κλιμακωτή υποβολή των αιτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία για λήψη ηλεκτρονικού αριθμού αίτησης είναι στις 25/8/2011.

Συγκεκριμένα στη διαδικασία ηλεκτρονικής καταγραφής έχουν λάβει μέρος μέχρι σήμερα περίπου 9.200 υποψήφιοι. Πρόκειται για το Σχέδια Βελτίωσης που υποβάλλονται για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 121 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης "Αλέξανδρος Μπαλταντζής".

Η κλιμακωτη παράδοση των έντυτπων αιτήσεων θα γίνεται ως εξής:

  • Αγελαδοτρόφοι και Καπνοπαραγωγοί έως 29/8/2011
  • Υποψήφιοι στις κατηγορίες Λοιποί δικαιούχοι και Νέοι Γεωργοί με κατεύθυνση ζωική παραγωγή έως 5/9/2011
  • Υποψήφιοι στη κατηγορία Νέοι Γεωργοί με κατεύθυνση φυτική παραγωγή έως 12/9/2011
  • Υποψήφιοι στη κατηγορία Λοιποί δικαιούχοι με κατεύθυνση φυτική παραγωγή έως 19/9/2011

Οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι δεσμευτικές για κάθε κατηγορία υποψηφίων και δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μετά την καταληκτική ημερομηνία κάθε κατηγορίας.

Επισημαίνεται ότι η κλιμακωτή υποβολή των έντυπων αιτήσεων κατά κατηγορία λειτουργεί ανεξάρτητα από την διαδικασία αξιολόγησης – έγκρισης, η οποία θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων της κάθε κατηγορίας υποψηφίων.

You might also like