Ενδιαφέρουσες προτάσεις στο Συνέδριο των Νέων Αγροτών

Οι αγρότες είναι επιχειρηματίες, αντιμετωπίζουν πολύ υψηλούς κινδύνους και θα έπρεπε, όπως όλοι οι επιχειρηματίες-επαγγελματίες να καλύπτονται από Επιμελητήρια: τα Αγροτικά Επιμελητήρια. Αυτή είναι μια βασική ιδέα που καταθέτουν ανάμεσα σε πολλές άλλες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι Νέοι Αγρότες της Ελλάδας, που ολοκλήρωσαν το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριό τους (Χίος, 9-11 Σεπτεμβρίου). Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην έρευνα και τεχνολογία, στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην υποστήριξη ανταλλαγής εμπειριών, στην οργάνωση αποστολών, στην υποδοχή αγροτών από άλλες χώρες, στην επικοινωνία κλπ. Θα μπορούσαν να υπάρχουν πειραματικά αγροκτήματα (όπως οι θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας), να γίνονται με υποστήριξη, όπως σε άλλους τομείς, ημερίδες αγροτικής καινοτομίας & επιχειρηματικότητας.

Το θέμα του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ αφορούσε την πολυαπασχόληση στον αγροτικό τομέα και ήταν μια ευκαιρία καταγραφής καινοτόμων σκέψεων, παρουσίασης τεκμηριωμένων μέσα στην αγροτική ζωή θέσεων και παραγωγής φρέσκων ιδεών, μαζί με τη διάθεση δυναμικής υποστήριξης αλλά και απόφαση δημιουργίας αποτελεσμάτων, έχοντας, κατά τεκμήριο, όλο το βιολογικό χρόνο διαθέσιμο μπροστά τους, ακόμα και για μακροχρόνια διαπραγμάτευση, ισότιμα, με όλες τις κοινωνικές ή παραγωγικές ομάδες.

Στη διάρκεια του Συνεδρίου έγινε σαφές ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια σχεδιασμού της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδος θα πρέπει να στηριχθεί:

• Στον σαφή και σταθερό καθορισμό των αντικειμένων των αγροτικών επαγγελμάτων, που είναι: γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, παραγωγή ενέργειας & ΑΠΕ, μεταποίηση & εμπορία ιδίας παραγωγής, παροχή αγροτικών υπηρεσιών (αγροτουρισμός και αγροτικές εργασίες) και βέβαια η ΦΡΟΝΤΙΔΑ του περιβάλλοντος.

• Στον σωστό ορισμό του επαγγελματία αγρότη και

• Στον προσδιορισμό του όρου «ΕΝΕΡΓΟΣ» Αγρότης,

ενώ απαιτεί ένα κάποιο στοιχειώδες, ενιαίο κανονικό φορολογικό καθεστώς για όλους όσους θέλουν να είναι επαγγελματίες αγρότες και να αντιμετωπίζονται ισότιμα με όλους τους άλλους συμπολίτες τους.

Ανάμεσα στις προτάσεις που διαμορφώθηκαν, επισημαίνονται:

1. Όλη η «βεντάλια» των αγροτικών επαγγελμάτων πρέπει να μπορεί να ασκηθεί χωρίς περιορισμούς (εκτός από την υποχρέωση τήρησης κανόνων ασφαλείας, υγιεινής και φύλαξης περιβάλλοντος) από κάθε επαγγελματία αγρότη.

2. Ο επαγγελματίας αγρότης πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί και να διαχειρίζεται πλήρως οτιδήποτε έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο των αγροτικών επαγγελμάτων. Ως παράδειγμα για τα ανωτέρω, καταγράφηκαν ενδεικτικά:

• Ο αγρότης που καθημερινά εποπτεύει τα χωράφια του και τα ζωντανά του, πρέπει να μπορεί να τα δείξει και σε έναν επισκέπτη με νόμιμα καταγραφόμενη αμοιβή (για την ξενάγηση), χωρίς να απαιτείται άδεια ξεναγού και άδεια τουριστικού γραφείου, και αυτό σαν αγροτουριστική δραστηριότητα να θεωρείται αγροτικό εισόδημα και βέβαια να μην του αλλάζει τον ασφαλιστικό φορέα.

• Ο αγρότης που καθημερινά παρασκευάζει το φαγητό του και τρώει, πρέπει να μπορεί να προσφέρει φιλοξενία σε κάποιον επισκέπτη, και η συμμετοχή του επισκέπτη στα έξοδα να είναι νόμιμα καταγεγραμμένη, αλλά να μην απαιτείται αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα, ούτε το πιθανό εισόδημα να θεωρείται «εξωγεωργικό».

• Ο αγρότης που έχει ένα-δύο-τρία δωμάτια με τις κατάλληλες προδιαγραφές για να δεχθούν έναν επισκέπτη φιλοξενούμενο, να μπορεί να προσφέρει φιλοξενία, και η ανταμοιβή-συμμετοχή στα έξοδα για την φιλοξενία να είναι αγροτικό εισόδημα και να μην του αλλάζει τον ασφαλιστικό φορέα.

• Ο αγρότης που έχει ζωντανά, πχ πρόβατα, και παράγει γάλα και κρέας, πρέπει να μπορεί να μεταποιεί και να το πουλά (γάλα, γιαούρτι, τυρί κλπ) αλλά και να το προσφέρει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του. Πρέπει να μπορεί να προσφέρει την εμπειρία της καθοδήγησης του κοπαδιού στα βοσκοτόπια, «επ’ αμοιβή» για την απασχόληση. Ακόμα να αξιοποιεί και άλλες δυνατότητες που παράγει, όπως έκανε πάντα, όπως είναι το μαλλί, η κοπριά, το δέρμα, διακοσμητικά μικροαντικείμενα από τα διαθέσιμα υλικά, ακόμα και προϊόντα μαλλιού και δέρματος.

3. Η αυτάρκεια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων επιβάλλει την αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πάντα στην βάση και τα όρια της αυτάρκειας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

4. Είναι απόλυτα σαφές σε όλους ότι η παραγωγή ενέργειας είναι αντικείμενο του πρωτογενούς τομέα, είτε πρόκειται για βιομάζα, είτε πρόκειται για βιοαέριο, είτε πρόκειται για βιοντήζελ και το θεσμικό πλαίσιο τους πρέπει να μην «βγάζει» τους αγρότες από τον αγροτικό χώρο, από την αγροτική τους ασφάλιση, από το αγροτικό εισόδημα.

Στο τέλος του Συνεδρίου οι Νέοι Αγρότες έδωσαν τα επόμενα ραντεβού τους: το Σεπτέμβριο στην Αθήνα (ημερίδα με θέμα το κοινό μέλλον υπαίθρου-πόλης), το Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη (για τον προγραμματισμό του 2012) και το Φεβρουάριο στην Agrotica, στη Θεσσαλονίκη, με ημερίδα που θα αφορά το συνεργατισμό (σημειώνεται ότι το 2012 είναι διεθνώς Έτος Συνεργατισμού).

You might also like