Οδηγός επιβίωσης για μικρά σφαγεία και επιχειρήσεις κρέατος

Έναν οδηγό που στοχεύει να βοηθήσει τα μικρά σφαγεία και τις μικρές επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος στη Βρετανία να μειώσουν τα κόστη και να αυξήσουν τα έσοδα, δημοσίευσε ο Οργανισμός Αγγλικού Βοδινού και Αρνίσιου Κρέατος (EBLEX). Ο οδηγός έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τέτοιες παραγωγικές εγκαταστάσεις να διενεργήσουν μια βασική αυτο-αξιολόγηση, προκειμένου να προσδιορίσουν τις ευκαιρίες εξοικονόμησης κόστους και όλες τις πιθανές πηγές εσόδων.

Ο EBLEX ρίχνει τη ματιά του στο πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να μετατρέψουν τα παραπροϊόντα, όπως εντόσθια, αίμα και λίπη, σε νέες πηγές εσόδων, μειώνοντας το κόστος διάθεσης και αυξάνοντας την κερδοφορία. Εξετάζει επίσης πώς μπορεί κανείς να πάρει από τους εργαζομένους του το μέγιστο των εργασιακών τους δυνατοτήτων και περιλαμβάνει εργαλεία για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εκτιμήσουν σωστά το επίπεδο δεξιοτήτων του προσωπικού τους.

Συνιστά, επίσης, οι επιχειρήσεις επεξεργασίας να λάβουν σοβαρά υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του κόστους και προτείνει την εφαρμογή μέτρων, τόσο απλών όσο η απενεργοποίηση κάθε βρύσης και σωλήνα όταν δεν χρησιμοποιείται, αλλά και η επιδιόρθωση διαρροών για να μειωθούν περιττά έξοδα.

Σε μια εποχή που ακόμη και το μικρότερο νόμισμα έχει αξία, «είναι επιτακτική ανάγκη τα μικρά σφαγεία και οι μικρές εταιρείες επεξεργασίας κρέατος να εξετάσουν τρόπους που θα κάνουν τις ροές εσόδων να αυξηθούν λίγο περισσότερο», λένε τα στελέχη του EBLEX, σημειώνοντας ότι «Αυτός ο οδηγός περιέχει μια σειρά λύσεις που μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν».

Ο οδηγός βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.eblexretail.co.uk.

You might also like