Μέχρι 18 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για 10.000 στρ. δημόσιας γης

Την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν την μίσθωση δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα, σε Συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε η έναρξη λειτουργίας (μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ) της ιντερνετικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης.

Μέχρι και τις 18 Νοεμβρίου μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για 833 τεμάχια στους νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Σερρών, Ξάνθης και Καβάλας, συνολικής έκτασης περίπου 10.000 στρεμμάτων. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα αγροτεμάχια, και για τις παραπάνω Περιφερειακές Ενότητες, αλλά και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο στόχος που τίθεται είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάρτησης αγροτεμαχίων μέχρι το τέλος του έτους (είναι χαρακτηριστικό ότι χθες παραδόθηκαν για έλεγχο αγροτεμάχια στο νομό Φλώρινας και ακολουθεί για έλεγχο ο νομός Γρεβενών, ενώ κάθε Πέμπτη θα αναρτώνται στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ νέα αγροτεμάχια με στόχο την ολοκλήρωση της ανάρτησης μέχρι το τέλος του έτους). Ο μέγιστος αριθμός στρεμμάτων που είναι δυνατόν να διανεμηθούν ανέρχεται σε περίπου 3 εκατ. στρέμματα, και στην παρούσα φάση το ΥΠΑΑ&Τ στοχεύει στη διάθεση αγροτεμαχίων που προκύπτουν από την επεξεργασία και τον έλεγχο των 1.216.499 στρεμμάτων.

Η γη θα διανεμηθεί σε ανέργους, σε νέους και νέους αγρότες έως 35 ετών, σε νέους πτυχιούχους Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής και σε επαγγελματίες αγρότες, με αντίτιμο 5 ευρώ το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο και ανώτατο όριο τα 100 στρέμματα ανά φυσικό πρόσωπο (στα 100 στρέμματα συμπεριλαμβάνεται η γη που έχει ή μισθώνει σήμερα ο αγρότης εφόσον δραστηριοποιείται ήδη στη γεωργία και τα επιπλέον στρέμματα που μπορεί να αποκτήσει από την διαδικασία μίσθωσης δημόσιας γης).

Προβλέπεται συγκεκριμένη μοριοδότηση, σύμφωνα με την οποία (όπως ανακοινώνει το ΥΠΑΑ&Τ) όσο λιγότερα στρέμματα διαθέτει σήμερα ο αγρότης, τόσο περισσότερα μόρια θα αποκτά, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων – τροφίμων που περιλαμβάνονται στο «καλάθι» της οικείας περιφέρειας, με βάση το στρατηγικό σχέδιο που εκπονείται.

Σε ό,τι αφορά τη μοριοδότηση:

• 100 μόρια θα λαμβάνουν οι νέοι αγρότες ηλικίας έως 35 ετών και οι νέοι αγρότες σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΑΝ. 1698/2005 της Ε.Ε.

• 200 μόρια θα λαμβάνουν οι νέοι ηλικίας έως 35 ετών με επιπλέον πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής

• 180 μόρια θα λαμβάνουν οι άνεργοι και οι νέοι έως 35 ετών

• 60 μόρια οι επαγγελματίες αγρότες (εγγραμμένοι στο μητρώο)

• 50 μόρια οι αγρότες των οποίων η γη συνορεύει με τις εκτάσεις που θα διανεμηθούν

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγείται ο νεότερος ηλικιακά όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, και τα νομικά πρόσωπα (όπως συνεταιρισμοί) με τα περισσότερα μέλη (για τα νομικά πρόσωπα δεν ισχύει το πλαφόν των 100 στρεμμάτων).

Για προϊόντα / τρόφιμα εντός του «καλαθιού περιφέρειας» ο παραγωγός θα λαμβάνει 100 μόρια, για προϊόντα / τρόφιμα εκτός «καλαθιού περιφέρειας» 50 μόρια, όσα και για καλλιέργεια ζωοτροφών.

Το αντίτιμο θα είναι 5 ευρώ το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις στην διαδικτυακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ σύντομα θα μπορούν να τις καταθέτουν είτε στις Περιφερειακές Ενότητες, είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα Νομαρχιακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες εκτάσεις που προορίζονται για επενδυτικά προγράμματα, όπως ανακοίνωσε ο Κώστας Σκανδαλίδης, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να προκηρυχθούν οι πρώτοι διαγωνισμοί–δημοπρασίες προκειμένου να διατεθούν 92 από τις συνολικά 584 εκτάσεις, που αναλογούν περίπου σε 605.000 στρέμματα.

Το νέο εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί είναι η ιντερνετική πλατφόρμα, που προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να μπορούν να εισάγουν τα στοιχεία τους και να βλέπουν τα μόριά τους για τα διαθέσιμα αγροτεμάχια στην περιοχή που ενδιαφέρονται και την σειρά κατάταξής τους σε σχέση με τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις μίσθωσης. Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).

You might also like