Προχωρά η συγκρότηση του Οργανισμού Δήμητρα

Με το διορισμό προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου και προσωρινού προέδρου προχωρά η συγκρότηση του νέου Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα. Επίσης υπογράφηκε και τυπικά η μεταφορά του προσωπικού από τους τέσσερις συγχωνευθέντες οργανισμούς στον νέο.

Συγκεκριμένα με αποφάσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ στις 25/10, διορίζονται ως προσωρινός διευθύνων σύμβουλος ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ιχθυολόγος και ως προσωρινός πρόεδρος ο Βασίλειος Γκίκας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέχρι να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες για την κανονική πλήρωση των θέσεων αυτών.

Επίσης με διαπιστωτική πράξη του Κ. Σκανδαλίδη στις 31/10 μεταφέρονται οι 755 υπάλληλοι του ΕΘΙΑΓΕ, του ΟΓΕΕΚΑ – Δήμητρα, του ΟΠΕΓΕΠ και του ΕΛΟΓΑΚ στο νέο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

You might also like