Τα προβλήματα εφαρμογής των κανόνων μεταφοράς ζώντων ζώων

Κάθε χρόνο, περισσότερα από 35 εκατ. βοοειδή, χοίροι, αιγοπρόβατα και άλλα παραγωγικά ζώα μεταφέρονται στο ενδοευρωπαϊκό εμπόριο ζώντων ζώων, αλλά και προς/ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είτε αγοράζονται και πωλούνται από κτηνοτρόφους και στέλνονται σε άλλες εκμεταλλεύσεις για πάχυνση, είτε στη διαδρομή προς το σφαγείο, τα ζώα εκτροφής μπορεί να μεταφέρονται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Αυτή η κατάσταση δημιουργεί αρκετές ερωτήσεις που αφορούν το αν πληρούνται όλοι οι όροι περί της καλής μεταχείρισης των ζώων. Είναι σίγουρο ότι τα τελευταία χρόνια, και με την εφαρμογή του Κανονισμού 1/2005, οι συνθήκες μεταφοράς έχουν βελτιωθεί. Αυτό έγινε κυρίως εξαιτίας των καλύτερων και καλύτερα διαμορφωμένων οχημάτων.

Με τα θέματα αυτά ασχολείται αυτό το μήνα το αφιέρωμα του περιοδικού MEAT PLACE, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες. Η αναφορά γίνεται με αφορμή την αναλυτική έκθεση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις επιπτώσεις που είχε η εφαρμογή του Καν. 1/2005, στην καλή μεταχείριση των ζώων και στο εμπόριο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις κοινωνικοοικονομικές και περιφερειακές επιπτώσεις του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στη βάση αυτή η αποκάλυψη ότι έχει αυξηθεί το κόστος μεταφοράς, το οποίο όμως επιβαρύνονται κυρίως οι μεταφορικές εταιρείες, καθώς και ότι οι ανά χώρα διαφορετικές ερμηνείες των διατάξεων δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού.

Περισσότερα θα διαβάσετε στο τεύχος Δεκεμβρίου του MEAT PLACE.

You might also like