Διεθνές συνέδριο για τη στρατηγική της Ε.Ε. στην προστασία των ζώων

Ένα Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Η εφαρμογή της καλής διαβίωσης των ζώων στη νέα στρατηγική της Ε.Ε.: ενίσχυση των καταναλωτών και ευκαιρίες στην αγορά» διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δανική προεδρία της Ε.Ε. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 29 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2012.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να παρουσιάσει τη στρατηγική της Επιτροπής και να αυξήσει τη δύναμη που έχουν οι καταναλωτές στην προώθηση της καλής μεταχείρισης των ζώων. Η εκδήλωση θα προσφέρει την ευκαιρία να αναλυθούν οι δυνατότητες που παρέχει μια προσέγγιση με όρους αγοράς, για να ενισχυθεί η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των ζώων. Επίσης θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις για το θέμα, σε επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο.

Το συνέδριο συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων: κτηνιάτρους, αγρότες, παραγωγούς, εκπροσώπους του λιανεμπορίου, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες και εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Όλους δηλαδή όσους καλούνται να εφαρμόσουν αλλά και να βοηθήσουν στη διάδοση αυτής της στρατηγικής.

Για να συμμετάσχει κάποιος στην εκδήλωση πρέπει να προεγγραφεί.

You might also like