Ο ΕΦΕΤ εφιστά την προσοχή για το «κίνημα του οβελία»

Την τήρηση συνθηκών υγιεινής και τον απαραίτητο έλεγχο επισημαίνει ο ΕΦΕΤ ως προϋπόθεση για τη διακίνηση των αμνοεριφίων ενόψει του λεγόμενου «κινήματος του οβελία». Πρόκειται για τις πληροφορίες που διακινούνται μέσω του Τύπου για διάθεση αμνοεριφίων από κτηνοτρόφους απευθείας στους καταναλωτές, μέσω φορέων ή δήμων.

Με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα ο ΕΦΕΤ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επισημαίνει τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ ενημερώνει και για τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει. Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ ζήτησε συντονισμό δράσεων των συναρμόδιων υπουργείων που εμπλέκονται στη διαχείριση του ανωτέρω θέματος. Επίσης ενημέρωσε την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της προάσπισης του καταναλωτή, σε περίπτωση που μέλη της εμπλακούν στην διάθεση αμνοεριφίων, ενώ ενημέρωσε και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ., τις Αιρετές Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες σχετικά με ζητήματα υποστήριξης και εντατικοποίησης των ελέγχων, ενόψει του Πάσχα.

Στην ανακοίνωση ακόμα επισημαίνεται, ότι:

  • Όλα τα σφάγια που πωλούνται στην Ελληνική Αγορά θα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένο σφαγείο, να έχουν υποβληθεί στον απαραίτητο κτηνιατρικό – υγειονομικό έλεγχο και ως εκ τούτου να φέρουν σήμα καταλληλότητας – σφραγίδα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
  • Η πώληση των αμνοεριφίων απαιτεί την τήρηση κατάλληλων συνθηκών υγιεινής και ιδιαίτερα την εξασφάλιση της ψυκτικής αλυσίδας και την κατάλληλη θερμοκρασία των χώρων συντήρησης και έκθεσης των κρεάτων (συνθήκες ψύξης).

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γιάννης Μίχας θεωρώντας «θεμιτή πρακτική» την διάθεση τροφίμων από τον παραγωγό ή τον κτηνοτρόφο απευθείας στον καταναλωτή με κατάργηση των «μεσαζόντων», ώστε να ωφεληθούν οι ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση επισημαίνει «ότι θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι από την υγειονομική και κτηνιατρική νομοθεσία κανόνες, ώστε να μην τεθεί στον παραμικρό κίνδυνο η δημόσια υγεία, αλλά και για να αποτραπούν ενδεχόμενα παραπλάνησης των καταναλωτών που πάντα ελλοχεύουν».

You might also like