3-5 Οκτωβρίου το Συνέδριο της ΕΖΕ

Τον Οκτώβριο, και συγκεκριμένα από τις 3 έως τις 5 του μήνα, οργανώνει το 27ο Ετήσιο Επιστημονικό της Συνέδριο η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (ΕΖΕ). Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα και αποτελεί παραδοσιακά ευκαιρία για να ενημερώνονται τα μέλη της ΕΖΕ και κάθε ενδιαφερόμενος επί των εξελίξεων της Ζωικής Παραγωγής και της διεξαγόμενης στην Ελλάδα έρευνας σε θέματα Διατροφής, Γενετικής Βελτίωσης, Εκτροφής Παραγωγικών Ζώων και Υδρόβιων Οργανισμών, Αναπαραγωγής, Φυσιολογίας και Υγιεινής των αγροτικών ζώων. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ορίστηκε ο Ευάγγελος Κλιάφας, Γεωπόνος.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοκητικού Συμβουλίου της ΕΖΕ, η οικονομική εισφορά συμμετοχής στο συνέδριο ορίζεται σε 30 ευρώ, 10 ευρώ για φοιτητές και 15 ευρώ για μονοήμερη συμμετοχή.

Οι εργασίες προς ανακοίνωση θα είναι κυρίως ερευνητικές που δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή πρόδρομες ανακοινώσεις ή αναγνωριστικές σε θέματα ειδικού κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον και σε περιορισμένο αριθμό θα μπορεί να είναι ελεύθερες εισηγήσεις σε θέματα κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος και οι οποίες θα ανακοινωθούν σε ειδική συνεδρίαση.

Για κάθε ερευνητική εργασία ή ελεύθερη εισήγηση που προορίζεται για ανακοίνωση, θα πρέπει να έχει σταλεί περίληψη το αργότερο μέχρι την 10η Ιουνίου 2012. Οι περιλήψεις των εργασιών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].

Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο της ΕΖΕ.

You might also like