ΕΦΕΤ : Ενημέρωση από τον πρόεδρο κ. Ιωάννη Τσιάλτα

Ο κ. Ιωάννης Τσιάλτας με ανακοίνωση ενημερώνει για τον τρόπο που ο ΕΦΕΤ και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν την «διατροφική κρίση» που προέκυψε από την ύπαρξη κρέατος αλόγου σε διάφορα προϊόντα χωρίς την αντίστοιχη επισήμανση. Αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Θα ήθελα να ενημερώσω το καταναλωτικό κοινό σχετικά με τις ενέργειες και δράσεις του ΕΦΕΤ, αλλά και των άλλων αρμοδίων αρχών, για την αντιμετώπιση της “διατροφικής αυτής κρίσης” από την στιγμή που το θέμα αυτό ανέκυψε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που ήταν οι ακόλουθες:

– Στις 15 Ιανουαρίου 2013 οι Ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν για την παρουσία DNA αλόγου σε μοσχαρίσια μπιφτέκια που είχαν παραχθεί από συγκεκριμένες επιχειρήσεις στην Ιρλανδία. Μετά από σχετικό δικό μας αίτημα μας ενημέρωσαν ότι δεν είχαν διακινηθεί στην ελληνική αγορά τέτοια προϊόντα (βλ. σχετικό δελτίο τύπου του ΕΦΕΤ 17 Ιανουαρίου 2013)

– Στις 8 Φεβρουαρίου 2013 οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσαν για απόσυρση κατεψυγμένων γευμάτων με μοσχαρίσιο κρέας λόγω ανίχνευσης DNA αλόγου. Πρόκειται για λαζάνια και κανελόνια Μπολονέζ παραγόμενα από γαλλικές επιχειρήσεις. Στις 11 Φεβρουαρίου 2013 γίνεται απόσυρση των προϊόντων αυτών από επτά αλυσίδες super markets στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων η Carrefour. Την ίδια ημέρα ο ΕΦΕΤ ενήργησε άμεσα για την προληπτική απόσυρση των προϊόντων αυτών από τα ράφια των super markets στη χώρα μας και δέσμευσή τους για καταστροφή (βλ. σχετικό δελτίο τύπου του ΕΦΕΤ 11 Φεβρουαρίου 2013)

– Την ίδια στιγμή, και πριν το θέμα αυτό αρχίσει να απασχολεί τις αρχές της ΕΕ, υλοποιώντας την νέα αντίληψη για συνεργασία όλων των συναρμόδιων αρχών (ο καθένας στον τομέα αρμοδιότητάς του και όλοι μαζί για καλύτερο αποτέλεσμα), δρομολογούμε άμεσο και αποτελεσματικό συντονισμό με την άλλη Κεντρική Αρμόδια Αρχή, την Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), και τις Αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων για τον προγραμματισμό και την οργάνωση των αναγκαίων ελέγχων. Η συνεργασία αυτή έδωσε άμεσα αποτελέσματα εντοπίζοντας επιχειρήσεις που φέρονται να έχουν διακινήσει διάφορες ποσότητες κρέατος αλόγου στη χώρα μας.

– Λόγω του εύρους του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των πλαστών διευθύνσεων που είχαν δηλώσει οι επιχειρήσεις αυτές, ο ΕΦΕΤ πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει εισαγγελική και αστυνομική συνδρομή για την προσαγωγή των υπευθύνων των επιχειρήσεων αυτών και την διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων στις επιχειρήσεις τους.

– Στις 19 Φεβρουαρίου 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση προς όλα τα κράτη μέλη για υλοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο συντονισμένου προγράμματος ελέγχων. Σε σύνολο 2500 ελέγχων για ανίχνευση DNA αλόγου στη χώρα μας αντιστοιχούν 100. Ο ΕΦΕΤ συνεχίζει τους ελέγχους που έχει ξεκινήσει από 17 Ιανουαρίου 2013 με συμμετοχή κλιμακίων των Περιφερειακών του Διευθύνσεων σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων σε όλο το εύρος της διατροφικής αλυσίδας. Έχουν ήδη ελεγχθεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των παρασκευασμάτων κρέατος, των παρασκευασμάτων με βάση το κρέας καθώς και ψυκτικές αποθήκες. Στους εν λόγω ελέγχους έχουν ληφθεί και δείγματα για εργαστηριακές δοκιμές προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανίχνευση DNA αλόγου. Επιπλέον, ο ΕΦΕΤ βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με αντίστοιχους επαγγελματικούς συνδέσμους επιχειρήσεων τροφίμων που ασκούν δραστηριότητα στο χώρο της παραγωγής / επεξεργασίας κρέατος, όπως επίσης και με μεγάλες αλυσίδες διανομής τροφίμων. Ο ΕΦΕΤ, από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε συνεργασία και σε συνεχή ενημέρωση τόσο με τις αρμόδιες αρχές των Κρατών-Μελών όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (βλ. σχετικό δελτίο τύπου του ΕΦΕΤ 21 Φεβρουαρίου 2013)

– Ο άμεσος προγραμματισμός και η αποτελεσματική συνεργασία οδήγησε στην οργάνωση και διενέργεια μεγάλου αριθμού ελέγχων που κάλυψαν ένα ευρύτατο φάσμα παραγωγικών/μεταποιητικών μονάδων κρέατος, ψυκτικές αποθήκες, catering και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με αντιπροσωπευτική και αναλογική κάλυψη σε όλη τη χώρα. Αρκεί να αναφέρουμε ότι παρόλο που ο καταμερισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδινε στη χώρα μας 100 δείγματα για ανίχνευση DNA αλόγου μέχρι τέλος Μαρτίου έχουμε ήδη φθάσει τα 136 δείγματα, έχουν αναλυθεί τα 42 απ` τα οποία έχουν βρεθεί 5 θετικά όπως ήδη έχουμε κοινοποιήσει με τα καθημερινά δελτία τύπου. Τα προϊόντα για τα οποία έχει γίνει δειγματοληψία δεσμεύονται μέχρι την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων και στην περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων αποσύρονται απ την διατροφική αλυσίδα (βλ. σχετικά δελτία τύπου του ΕΦΕΤ 26, 27, 28 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου 2013)

– Κάθε φορά που κάποιο εύρημα θα μας οδηγεί σε νέους ελέγχους θα υπάρξουν και νέες στοχευμένες δειγματοληψίες ώστε να καλυφθεί με τον πληρέστερο τρόπο η αποτύπωση του προβλήματος στη χώρα μας και να διασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτή.

– Το θέμα σε πρώτη φάση αντιμετωπίστηκε στην Ευρωπαϊκής Επιτροπή σαν πρόβλημα παραπλάνησης καταναλωτή και όχι τόσο σαν θέμα ασφάλειας. Στη χώρα μας όμως για κάθε δείγμα που βρίσκεται θετικό στην ανίχνευση DNA αλόγου ακολουθεί και έλεγχος για την ύπαρξη της αντιφλεγμονώδους ουσίας φαινυλοβουταζόνης ώστε να διαπιστωθεί και ο ενδεχόμενος βαθμός επίδρασης στην ασφάλεια του προϊόντος.

– Τέλος θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι σημαντικό που οι υπηρεσίες του κράτους έδρασαν άμεσα και συντονισμένα και αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον ώστε να διασφαλίσουμε όχι μόνο ένα ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχων στην διατροφική αλυσίδα αλλά συνάμα αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η κινητοποίηση όλων των αρμοδίων αρχών της χώρας, προεξάρχοντος του ΕΦΕΤ, είναι μέχρι στιγμής υποδειγματική. Για όλες τις περιπτώσεις παραβατικότητας θα ακολουθούνται απαρέγκλιτα οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία διαδικασίες και θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, η δε ενημέρωση του καταναλωτή θα είναι πλήρης και διαρκής (εκδίδονται πλέον σχεδόν καθημερινά δελτία τύπου). Για την άμεση επαφή των καταναλωτών με τον ΕΦΕΤ λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών 11717 και για την άντληση πληροφοριών το σχετικό site του ΕΦΕΤ (www.efet.gr).

You might also like