ΣΕΒΕΚ: Το σύνολο σχεδόν των ΚΑΔ του κλάδου περιλαμβάνονται πλέον στη λίστα με τις επιχειρήσεις που πλήττονται

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ), ανακοίνωσε στα μέλη του πως οι προσπάθειες που κατέβαλε για την ένταξη και των επιχειρήσεων του στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού, στέφθηκαν με επιτυχία.
Οι καθημερινές επαφές του ΣΕΒΕΚ με την πολιτική ηγεσία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες των συναρμόδιων υπουργείων, έφεραν το επιδιωκόμενο γι’ αυτόν αποτέλεσμα.

Σύμφωνα λοιπόν, με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το ΥΠΟΙΚ, με θέμα: «Τοποθέτηση του υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θόδωρου Σκυλακάκη, για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού για τον μήνα Απρίλιο» (ανακοίνωση της 30/3/2020 αλλά τελική δημοσίευση 31/3/2020), στο «Πλαίσιο 2», αναφέρονται οι κλάδοι, που πλήττονται και εντάσσονται στα μέτρα προστασίας επιχειρήσεων και εργαζομένων, από την 1η Απριλίου, καθώς και τα οφέλη που λαμβάνουν. Στους εν λόγω ΚΑΔ περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις του τομέα κρέατος, αλλά και του κλάδου μας, ως ακολούθως:

 • 10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
 • 10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
 • 10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
 • 10.91 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
 • 10.92 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
 • 46.11 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων ζώων
 • 46.17 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων
 • 46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων
 • 46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
 • 52.10 Αποθήκευση.

Με την ένταξή τους στο «Πλαίσιο 2» οι επιχειρήσεις μπορούν να τύχουν των πιο κάτω οφειλών για τον μήνα Απρίλιο 2020, με απαραίτητη προϋπόθεση της ένταξής τους στο πλαίσιο προστασίας την διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.

 • Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέες το μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.
 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.
 • Επιπλέον, στους εργαζόμενους-μισθωτούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου.
 • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.
 • Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο εν λόγω πλαίσιο, έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταβολή του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Για τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

You might also like