ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε.: Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιομηχανικής Ζύγισης

Η ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιομηχανικής Ζύγισης, κατάλληλα για τη Βιομηχανία Κρέατος. Τα βιομηχανικά τερματικά PC που διαθέτει η ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε., με επιλογή οθόνης 15’’, 17’’ ή 19’’, είναι εξολοκλήρου ανοξείδωτα, με βαθμό προστασίας IP69.

 

Είναι κατάλληλα να συνδεθούν με θερμικούς εκτυπωτές, scanner, πλατφόρμες και ενδείκτες ζύγισης, αλλά και αυτόματες ή αυτόνομες βιομηχανικές ζυγιστικές ετικετέζες. Ενώ τέλος, είναι κατάλληλα για σύνδεση και με λογισμικό διαχείρισης παραγωγής και ιχνηλασιμότητας.

 

You might also like