Σε ισχύ η ΚΥΑ για τα μέσα σήμανσης του ζωικού κεφαλαίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θεσπίζει τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Κανονισμών περί μέσων σήμανσης του ζωικού κεφαλαίου. Η απόφαση αφορά βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους και αναγνωρίζει ως μέσα σήμανσης α) τα ενώτια που φέρουν αποτυπωμένο τον αναγνωριστικό αριθμό του ζώου, β) τα ηλεκτρονικά μέσα που είναι ένας παθητικός πομποδέκτης ανάγνωσης με τον αναγνωριστικό αριθμό του ζώου στο οποίο τοποθετείται και ενσωματώνεται σε ενδοστομαχικό βώλο ή ενώτιο, γ) συσκευές ανάγνωσης των ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης που λαμβάνει και εμφανίζει τις πληροφορίες του (β).

Προβλέπεται ότι όποιος ενδιαφέρεται να θέσει σε κυκλοφορία στην αγορά μέσα σήμανσης, υποβάλλει το αίτημα στο ΥΠΑΑΤ και εντός δύο μηνών έχει την απάντηση, ενώ παράλληλα περιγράφονται με λεπτομέρειες οι έλεγχοι, οι κυρώσεις και τα πρόστιμα στους προμηθευτές μέσων σήμανσης που παραβαίνουν τους κανόνες.

Ορίζεται επίσης ότι εάν τα ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης και οι συσκευές ανάγνωσης που έχουν διακινηθεί στην επικράτεια «παρουσιάζουν δυσλειτουργία εντός των ορίων των απαιτούμενων εγγυήσεων, λόγω κακής κατασκευής, ο υπεύθυνος κατασκευαστής υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εν λόγω εξοπλισμό με δική του δαπάνη».

Η απόφαση έχει τον αριθμό και δημοσιεύθηκε στις 6 Οκτωβρίου. Ισχύει δε από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζει ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ήδη διαθέτουν στην ελληνική αγορά μέσα για τη σήμανση των βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, υποχρεούνται εντός 3 μηνών, από την ημερομηνία δημοσίευσης να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της.

You might also like